“หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง”

YESSOY

เราใช้หมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

YESSOY เป็นน้ำหมึกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยเนื้อหมึกผลิตมา

จากถั่วเหลือง และ ผงหมึกผลิตมาจากสีของหินตามธรรมชาติ

เราใช้หมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

YESSOY เป็นน้ำหมึกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยเนื้อหมึกผลิตมาจากถั่วเหลือง และ ผงหมึกผลิตมาจากสีของหินตามธรรมชาติ

หมึก YESSOY ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก American Soybean Association(ASA)

หมึก YESSOY ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก American Soybean Association(ASA)

คุณสมบัติของ YESSOY

ปลอดภัยต่อมนุษย์

สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ให้ความสว่าง สดใส และ คมชัดของเม็ดสีมากกว่า

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไร้กลิ่นเหม็นของสารเคมี

พิมพ์บนวัสดุที่หลากหลายรวมถึงบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร หรือ FOODGRADE

คุณสมบัติของ YESSOY

ปลอดภัยต่อมนุษย์

สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ให้ความสว่าง สดใส และ คมชัดของเม็ดสีมากกว่า

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไร้กลิ่นเหม็นของสารเคมี

พิมพ์บนวัสดุที่หลากหลายรวมถึงบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร หรือ FOODGRADE

คุณสมบัติของ YESSOY

ปลอดภัยต่อมนุษย์

สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ให้ความสว่าง สดใส และ คมชัดของเม็ดสีมากกว่า

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไร้กลิ่นเหม็นของสารเคมี

พิมพ์บนวัสดุที่หลากหลายรวมถึงบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร หรือ FOODGRADE

CONTACT

Location

68 ซอยเทียนทะเล 20 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Contact Us

Phone : 02-892-1941

Email : greenlifeprinting@gmail.com