เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

โรงพิมพ์หนังสือราคาถูก

Greenlifeprinting มีประสบการณ์ และ เชี่ยวชาญการพิมพ์หนังสือ โดยมีผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พ็อกเก็ตบุ้ค, แมกกาซีน, ตำราเรียน, หนังสือธรรมะ, สมุดโน้ต, ไดอารี่ และแคตตาล็อก

หนังสือที่เราพิมพ์ทุกเล่มใช้วัตถุดิบ และ ผ่านกระบวนการพิมพ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีการคำนึงถึง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมึกพิมพ์ที่เราใช้เป็นหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากถั่วเหลือง และ สีจากหินธรรมชาติ ทำให้ดีต่อสุขภาพของผู้อ่าน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษที่เราใช้ เป็นกระดาษเยื่อใยขาว ทำให้มีน้ำหนักเบา กระบวนการผลิตไม่ขัดสีด้วยสารเคมี จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้อ่านด้วย เราเป็นโรงพิมพ์หนังสือที่เน้นราคาที่ถูก  คุณภาพที่สุด และ สำคัญ ที่สุดนั่นคือ เราดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถึงที่สุด

โรงพิมพ์หนังสือราคาถูก

Greenlifeprinting มีประสบการณ์ และ เชี่ยวชาญการพิมพ์หนังสือ โดยมีผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พ็อกเก็ตบุ้ค, แมกกาซีน, ตำราเรียน, หนังสือธรรมะ, สมุดโน้ต, ไดอารี่ และแคตตาล็อก

หนังสือที่เราพิมพ์ทุกเล่มใช้วัตถุดิบ และ ผ่านกระบวนการพิมพ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีการคำนึงถึง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมึกพิมพ์ที่เราใช้เป็นหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากถั่วเหลือง และ สีจากหินธรรมชาติ ทำให้ดีต่อสุขภาพของผู้อ่าน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษที่เราใช้ เป็นกระดาษเยื่อใยขาว ทำให้มีน้ำหนักเบา กระบวนการผลิตไม่ขัดสีด้วยสารเคมี จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้อ่านด้วย เราเป็นโรงพิมพ์หนังสือที่เน้นราคาที่ถูก  คุณภาพที่สุด และ สำคัญ ที่สุดนั่นคือ เราดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถึงที่สุด

โรงพิมพ์หนังสือราคาถูก

Greenlifeprinting มีประสบการณ์ และ เชี่ยวชาญการพิมพ์หนังสือ โดยมีผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พ็อกเก็ตบุ้ค, แมกกาซีน, ตำราเรียน, หนังสือธรรมะ, สมุดโน้ต, ไดอารี่ และแคตตาล็อก

หนังสือที่เราพิมพ์ทุกเล่มใช้วัตถุดิบ และ ผ่านกระบวนการพิมพ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีการคำนึงถึง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมึกพิมพ์ที่เราใช้เป็นหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากถั่วเหลือง และ สีจากหินธรรมชาติ ทำให้ดีต่อสุขภาพของผู้อ่าน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษที่เราใช้ เป็นกระดาษเยื่อใยขาว ทำให้มีน้ำหนักเบา กระบวนการผลิตไม่ขัดสีด้วยสารเคมี จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้อ่านด้วย เราเป็นโรงพิมพ์หนังสือที่เน้นราคาที่ถูก  คุณภาพที่สุด และ สำคัญ ที่สุดนั่นคือ เราดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถึงที่สุด

ติดต่อเรา 02-892-1941

กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์

เชี่ยวชาญ และ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการพิมพ์ทุกระบบ

การพิมพ์ระบบออฟเซ็ท

การพิมพ์ที่จะช่วยประหยัดเมื่อพิมพ์ปริมาณมาก

การพิมพ์ระบบดิจิตอล

การพิมพ์ที่จะช่วยประหยัดเมื่อพิมพ์ปริมาณน้อย

กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์

เชี่ยวชาญ และ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการพิมพ์ทุกระบบ

การพิมพ์ระบบออฟเซ็ท

การพิมพ์ที่จะช่วยประหยัดเมื่อพิมพ์ปริมาณมาก

การพิมพ์ระบบดิจิตอล

การพิมพ์ที่จะช่วยประหยัดเมื่อพิมพ์ปริมาณน้อย

กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์

เชี่ยวชาญ และ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการพิมพ์ทุกระบบ

การพิมพ์ระบบออฟเซ็ท

การพิมพ์ที่จะช่วยประหยัดเมื่อพิมพ์ปริมาณมาก

การพิมพ์ระบบดิจิตอล

การพิมพ์ที่จะช่วยประหยัดเมื่อพิมพ์ปริมาณน้อย

เราผลิตอะไรบ้าง?

ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ทำให้เรารับงานพิมพ์ได้หลากหลายตั้งแต่

นามบัตร สติ๊กเกอร์ โบรชัวร์ ใบปลิว หนังสือ บรรจุภัณฑ์ โปสเตอร์ แฟ้ม แคตตาล็อก ไดอารี่ สมุดโน้ต Free Copy ปฏิทิน ฉลาก ซองจดหมาย เมนู กระดาษต่อเนื่อง

เราผลิตอะไรบ้าง?

ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ทำให้เรารับงานพิมพ์ได้หลากหลายตั้งแต่

นามบัตร สติ๊กเกอร์ โบรชัวร์ ใบปลิว หนังสือ บรรจุภัณฑ์ โปสเตอร์ แฟ้ม แคตตาล็อก ไดอารี่ สมุดโน้ต Free Copy ปฏิทิน ฉลาก ซองจดหมาย เมนู กระดาษต่อเนื่อง

เราผลิตอะไรบ้าง?

ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ทำให้เรารับงานพิมพ์ได้หลากหลายตั้งแต่

นามบัตร สติ๊กเกอร์ โบรชัวร์ ใบปลิว หนังสือ บรรจุภัณฑ์ โปสเตอร์ แฟ้ม แคตตาล็อก ไดอารี่ สมุดโน้ต Free Copy ปฏิทิน ฉลาก ซองจดหมาย เมนู กระดาษต่อเนื่อง

โรงพิมพ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เราเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัย และ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยคาร์บอน

Green Ocean Paper

เราเลือกใช้กระดาษที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตด้วยเทคโนโลยีของฟินแลนด์ ลดการปล่อยกีาซ
คาร์บอน น้ำหนักเบา ราคาถูก ช่วยลดต้นทุนได้

YESSOY

เราเลือกใช้หมึกถั่วเหลืองเพราะมีส่วนช่วยลดอันตรายจากสารเคมีต่อผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้อ่านที่เป็นเด็ก อีกทั้งยังปราศจากสารก่อมะเร็ง

Carbon Footprint

เรามีบริการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟรี! ติดต่อเราเพื่อสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์และรักษาสิ่งแวดล้อมได้เลยวันนี้

โรงพิมพ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เราเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัย และ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยคาร์บอน

Green Ocean Paper

เราเลือกใช้กระดาษที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตด้วยเทคโนโลยีของฟินแลนด์ ลดการปล่อยกีาซคาร์บอน น้ำหนักเบา ราคาถูก ช่วยลดต้นทุนได้

YESSOY

เราเลือกใช้หมึกถั่วเหลืองเพราะมีส่วนช่วยลดอันตรายจากสารเคมีต่อผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้อ่านที่เป็นเด็ก อีกทั้งยังปราศจากสารก่อมะเร็ง

Carbon Footprint

เรามีบริการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟรี! ติดต่อเราเพื่อสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์และรักษาสิ่งแวดล้อมได้เลยวันนี้

โรงพิมพ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เราเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัย และ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยคาร์บอน

Green Ocean Paper

เราเลือกใช้กระดาษที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตด้วยเทคโนโลยีของฟินแลนด์ ลดการปล่อยกีาซคาร์บอน น้ำหนักเบา ราคาถูก ช่วยลดต้นทุนได้

YESSOY

เราเลือกใช้หมึกถั่วเหลืองเพราะมีส่วนช่วยลดอันตรายจากสารเคมีต่อผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้อ่านที่เป็นเด็ก อีกทั้งยังปราศจากสารก่อมะเร็ง

Carbon Footprint

เรามีบริการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟรี! ติดต่อเราเพื่อสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์และรักษาสิ่งแวดล้อมได้เลยวันนี้

เรามีทีมงานพร้อมให้บริการ และคำปรึกษา

ยินดีให้ความรู้ และให้คำแนะนำด้านการพิมพ์ เพื่อให้คุณได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้อ่าน

เรามีทีมงานพร้อมให้บริการ และคำปรึกษา

ยินดีให้ความรู้ และให้คำแนะนำด้านการพิมพ์ เพื่อให้คุณได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้อ่าน

เรามีทีมงานพร้อมให้บริการ และคำปรึกษา

ยินดีให้ความรู้ และให้คำแนะนำด้านการพิมพ์ เพื่อให้คุณได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้อ่าน

CONTACT

Location

68 ซอยเทียนทะเล 20 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Contact Us

Phone : 02-892-1941

Email : greenlifeprinting@gmail.com